fbpx

Adriana Kalaja

Jam me arsim te larte dhe diplomuar ne 1987 ne

Fakultetn e Financave dhe ne 2010 ne ate te Drejtesise.

Disponoj liçensat si:

Avokate,

Kontabel i Miratuar,

Ekspert Fiskal,

Ndermjetese.

Kam marre pjese aktive ne te gjithe kauzat per mbrojtjen e Tiranes ku do te evidentoj Unazen e Re, Bregun e Lumit, 5 Majit dhe ate me te rendesishme, te Teatrit Kombetar e cila ka kulmuar me fitoren ne Gjykaten Kushtetuese dhe aktualisht me pranim te çeshtjes  per gjykim ne Gjykaten e Strasburgut.Kam marre ne mbrojtje ligjore falas çdo protestues te arrestuar nga Policia e Shtetit.

Jam anetare e Keshillit Kombetar dhe Kryetare e Komisionit te Apelimit dhe Vleresimit te Statutit