fbpx

Darius Vishkurti

Lindur më 25 shtator 1996 në Tiranë, diplomuar në inxhinieri elektronike, anëtar i strukturave të Partisë Demokratike dhe organizatës mbështetëse Forumit Rinor që në moshën 17-vjeçare. Pjesëmarrës duke luajtur një rol aktiv në projektet e Forumit Rinor të Partisë Demokratike me qëllim për të rritur ndërgjegjësimin politikë të të rinjve dhe për të promovuar qytetarinë aktive. Kontibutor në strukturat e Partisë Demokratike të degës 7 Tiranë, anëtar kryesie i kësaj dege në rolin e sekretarit të grupseksionit. Krahas angazhimit në politikë, punoj në një kompani private në rol menaxherial. Ky pozicion pune konsiston në drejtimin e projekteve të ndryshme dhe në koordinimin e ekipit për të arritur qëllimet dhe objektivat e kompanisë. Jam një i ri i përkushtuar ndaj vendit tim dhe kam dëshirë të luaj një rol aktiv për të përmirësuar problematikat që ka shoqëria.