fbpx

Esmeralda Demiraj

Esmeralda Demiraj është diplomuar si Juriste në vitin 2010. Eksperiencat e punes:

1.Juriste në Njësinë Bashkiake Nr.2,

2.Specialiste në sektorin e ligjshmërisë në Ministrinë e Ekonomisë,

  1. Përgjegjëse e sektorit juridik në Intitucionin e Prefektit të Qarkut Tiranë,
  2. Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Qarkut Tiranë,
  3. Përgjegjëse e Zyrës së Këshillit Bashkiak të Tiranës (eksperte ligjore e jashtme në projektin Helvetas për pushtetin vendor)
  4. Aktualisht ushtron profesionin e Avokates (vetëpunësim)

Aktiviteti politik: Anëtarësuar për herë të parë në LSI në vitin 2012.

Pjesëmarrje në fushata të ndryshme si mbështetëse e saj pa funksione politike. Kryetare e Gruas së Njësisë Nr.2 Tiranë në vitin 2020.

Anëtarë e Komitetit Drejtues Kombëtar Partisë së Lirisë në vitin 2022. Anëtare e Kryesisë së Partisë së Lirisë në vitin 2023.  Ish kandidate për Deputet në zgjedhjet e vitit 2021 në Qarkun e Tiranës me numër rendor 18. Kandidate për Këshilltare në vitin 2023 me numër rendor 34.